Stop przemocy - aktualności

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA Aktualności
O projekcie Eksperci Harmonogram Materiały Formularz Kontakt

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca 2015 r. PSOUU zakończyło realizację projektu „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe.” Raport zawierający wyniki badania pilotażowego w najbliższych dniach dostępny będzie w wersji elektronicznej na naszej stronie.

Jednocześnie informujemy, że mimo zakończenia projektu nadal czekamy na Państwa zgłoszenia o zaobserwowanych przypadkach przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie (formularz dla ofiary, formularz dla świadka), telefonicznie pod numerami (022) 848 82 60, 646 03 14 lub mailowo na adres: stop-przemocy@psouu.org.pl.


Niestety, wciąż mało wiadomo na temat zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie przewidziane w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” pozwoli na wstępną diagnozę tego zjawiska. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „O projekcie”.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w gromadzeniu informacji na ten temat. Jeśli są Państwo świadkami przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ofiarami przemocy, prosimy o zgłoszenie do nas takich przypadków.

Zgłoszenie jest anonimowe, a informacje w nim zawarte będą wykorzystywane jedynie do celów badawczych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na zostawienie nam danych kontaktowych do siebie, umożliwi nam to uzyskanie dalszych szczegółowych informacji na temat zjawiska przemocy i udzielenie wsparcia osobom, które będą go potrzebować.

ZGŁOŚ PRZEMOC

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY

Jeżeli widziałeś przemoc wobec

osoby z niepełnosprawnością intelektualną

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY

 

Jeśli ktoś Cię krzywdzi

formularz świadka


19 stycznia 2015
Na portalu niepełnosprawni.pl ukazał się artykuł, który relacjonuje wyniki badania przedstawione podczas XXXVIII Sympozjum Naukowego zorganizowanego w ramach projektu. W artykule znajduje się skrót wyników oraz fragmenty rozmowy z dr Moniką Zimą-Parjaszewską na temat trudnej sytuacji niepełnosprawnych intelektualnie ofiar przemocy. Artykuł dostępny jest na stronie niepełnosprawni.pl: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/238936


29 grudnia 2014
Informujemy, że w związku z planowanym rozszerzeniem treści raportu podsumowującego projekt czas realizacji zadania został wydłużony o trzy miesiące do dnia 31 marca 2015 r.


22 grudnia 2014
W grudniowym numerze czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich” [nr 4 (52), wrzesień 2014, s. 2-4] ukazał się artykuł pt. „Terra incognita?” relacjonujący przebieg XXXVIII Sympozjum Naukowego poświęconego zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Artykuł dostępny jest także w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną
we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

XXXVIII SYMPOZJUM NAUKOWE

PRZEMOC WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W POLSCE –
TERRA INCOGNITA?

5 grudnia 2014, Sala D Auditorium Maxiumum Uniwersytetu Warszawskiego

więcej>


 
23 czerwca 2014
Zakończyliśmy realizację 90 wywiadów z osobami z niepełnosprawnością na terenie woj. mazowieckiego. Po otrzymaniu wszystkich materiałów z rozmów Zespół rozpocznie analizę zebranych informacji oraz opracuje wyniki badania. Analizowane będzie rozumienie zjawiska przemocy i jej różnych rodzajów przez rozmówców, to czy byli świadkami lub ofiarami przemocy oraz jakie były reakcje otoczenia.
Jednocześnie w tym miesiącu rozpoczęliśmy realizację drugiej części projektu jakim jest ogólnopolskie badanie 10 rozpoznanych przypadków przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną (badania case study). Więcej informacji w zakładce O projekcie .
Wyniki obu części badań prowadzonych w ramach projektu zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji planowanej na koniec tego roku. Opracowany zostanie raport z badań, który będzie dostępny w wersji on-line na naszej stronie.

 
9 czerwca 2014
W czerwcowym numerze czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich” [nr 2 (50), czerwiec 2014, s. 4] ukazał się apel „Badź czujny-reaguj- informuj” skierowany do otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a zwłaszcza profesjonalistów pracujących z nimi na co dzień. Artykuł zawiera prośbę o informowanie nas o przypadkach, gdy dostrzegane są symptomy mogące świadczyć o występowaniu przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 
11 kwietnia 2014
W najnowszym numerze czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich” [nr 1 (49), marzec 2014, s. 2] ukazał się artykuł, którego autorką jest dr Monika Zima-Parjaszewska zatytułowany „Prawo do życia bez przemocy” poświęcony zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Artykuł zawiera również informację w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

 
3 kwietnia 2014
Z dniem 1 kwietnia br. do Zespołu Ekspertów dołączyła dr Izabela Rybka, socjolożka, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej, ekspertka Insytutu Rozwoju Służb Socjalnych. Dr Rybka objęła w Zespole Roboczym projektu stanowisko specjalisty z dziedziny socjologii zastępując mgr Kamila Miszewskiego. Nowa członkini zespołu specjalizuje się w problematyce pomocy społecznej, podejmuje zagadnienia z zakresu sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i realizacji badań naukowych.

 
1 kwietnia 2014
Rozpoczęliśmy realizację badania pilotażowego, w trakcie którego przeszkoleni badacze przeprowadzą wywiady z 90 osobami z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkującymi na terenie woj. mazowieckiego. Badanie odbędzie się w wytypowanych placówkach: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, szkołach specjalnych, Zakładach Aktywności Zawodowej oraz ośrodkach wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wejściu na otwarty rynek pracy. Planowany okres realizacji badania wynosi dwa miesiące.

 
31 marca 2014
W dniach 28-30 marca br. odbyło się szkolenie osób, które będą przeprowadzały wywiady z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną: informacja o badaniu, zasadach komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, uwarunkowaniach przemocy wobec tej grupy osób oraz część warsztatową: omówienie i wypróbowanie narzędzia badawczego oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie badania (problemy z komunikacją, podejrzenie występowania przemocy wobec rozmówcy). Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, ze swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, związanych z dostrzeganym ryzykiem wystąpienia przemocy wobec tej grupy.

 
14 marca 2014
Zakończyła się rekrutacja osób, które będą przeprowadzały wywiady z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ramach badania pilotażowego. Zespół Ekspertów po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami zaprosił do współpracy 12 osób – 10 badaczy podstawowych oraz 2 badaczy rezerwowych. Badacze rezerwowi włączą się w realizację wywiadów, w sytuacji gdy któryś z badaczy podstawowych nie będzie mógł przeprowadzić badań. Wybrani kandydaci przed rozpoczęciem badania, które planowane jest w kwietniu tego roku wezmą udział w trzydniowym szkoleniu. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie komunikacji i prowadzenia badań z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także mechanizmów, ryzyka wystąpienia i specyfiki zjawiska przemocy wobec tej grupy osób. Uczestnicy dostaną wytyczne i komplet narzędzi badawczych potrzebnych do przeprowadzenia wywiadów grupowych oraz indywidualnych, a w warsztatowej części szkolenia będą ćwiczyć ich zastosowanie. Celem szkolenia jest również przygotowanie badaczy do odpowiedniego reagowania w sytuacji, gdy w trakcie rozmowy zajdzie podejrzenie, że rozmówca jest ofiarą przemocy. 

 
10 lutego 2014
Polskie Stowaryszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym poszukuje osób do przeprowadzenia wywiadów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe”. Więcej informacji.

 
2 lutego 2014
W dniu 31 stycznia odbyło się drugie spotkanie z grupą uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie. Spotkanie prowadzone było w oparciu o przygotowywany na potrzeby badania pilotażowego scenariusz wywiadu grupowego. Zespół przygotowujący narzędzie badawcze planuje podzielić badanie na dwie części: wywiad grupowy a następnie pogłębiony wywiad indywidualny. Spotkanie z grupą osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwoliło na sprawdzenie trafności scenariusza wywiadu grupowego i wprowadzenie w nim ostatnich poprawek. W tym miesiącu Zespół planuje zakończenie prac poświęconych konstruowaniu narzędzia badawczego, a tym samym zakończenie etapu przygotowawczego projektu.

 

16 grudnia 2013

Spotkanie Zespołu Ekspertów
W dniu 13 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów. Kontynuowano rozpoczętą wcześniej pracę nad konstrukcją kwestionariusza wywiadu. Eksperci omawiali tematy, które powinny zostać poruszone w rozmowach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aby uchwycić i zanalizować zjawisko przemocy wobec badanej grupy. Więcej informacji o badaniu w zakładce O projekcie.
 

 9 grudnia 2013

Spotkanie Zespołu Ekspertów
W dniu 6 grudnia br. Zespół Ekspertów spotkał się z grupą uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Głogowej w Warszawie. Dyskusja moderowana była przez Przewodniczącą Zespołu dr Monikę Zimę-Parjaszewską. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o tym, czym według nich jest przemoc, kto może stać się ofiarą przemocy oraz jakie są, ich zdaniem, źródła przemocy. Celem spotkania było poznanie opinii uczestników spotkania na temat przemocy. Wnioski z rozmowy posłużą do budowania narzędzia badawczego.
 

 
29 listopada 2013
 
Spotkanie Zespołu Ekspertów
W dniu 28 listopada br. odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Roboczego oraz Ekspertki Konsultacyjne.
Spotkanie służyło wymianie pomysłów dotyczących budowy kwestionariusza wywiadu, który zostanie wykorzystany w rozmowach z respondentami. Badanie respondentów, osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaplanowane jest w kwietniu i maju 2014 roku.
Podczas spotkania poruszono m.in. temat etyki badań społecznych. Eksperci ustalali, jakie działania powinien podjąć ankieter, jeśli w trakcie przeprowadzania badania respondent zgłosi, że jest ofiarą przemocy.
 

 
17 listopada 2013
 
Pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów
W dniu 15 listopada br. w siedzibie Zarządu Głównego PSOUU odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów. Zespół Ekspertów to interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków z dziedziny socjologii, psychologii, prawa i pedagogiki specjalnej, który jest odpowiedzialny za część merytoryczną badania tj. analizę metodologii prowadzonych wcześniej badań, opracowanie narzędzia badawczego, szkolenie badaczy, analizę wyników badań. Celem pierwszych spotkań zespołu, które zaplanowane zostały w listopadzie i grudniu br., jest zapoznanie się z dostępnymi publikacjami dot. zjawiska przemocy oraz wypracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza wywiadu. Więcej informacji o Zespole Ekspertów w zakładce Eksperci.
 


 

 

 

Projekt "Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych