Sprawozdania roczne

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Sprawozdania są udostepnione w plikach pdf.

Rok 2014

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe opinia biegłego

Rok 2013

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe opinia biegłego

 

Rok 2012

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe opinia biegłego

 

Rok 2011

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe opinia biegłego

 

Rok 2010

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe opinia biegłego

 

Rok 2009

   sprawozdanie merytoryczne  sprawozdanie finansowe