Tekst łatwy do czytania

Teksty Łatwe do Czytania powstały z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przygotowało publikacje dotyczące między innymi praw osób niepełnosprawnych i ich praktycznego zastosowania.

Broszury dotyczące prawodawstwa Unii Europejskiej powstały we współpracy PSOUU z Europejskim Związkiem Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin - Inclusion Europe

szkolenie

W ramach projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, ukazały się dwa komplety publikacji, dotyczące różnych aspektów wsparcia w zatrudnieniu.
Każdy zestaw zawiera książkę - poradnik dla osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy oraz film instruktażowy.

PSOUU, 2016 rok

Bilans

W ramach projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, ukazały się dwa komplety publikacji, dotyczące różnych aspektów wsparcia w zatrudnieniu.
Każdy zestaw zawiera książkę - poradnik dla osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy oraz film instruktażowy.

PSOUU, 2016 rok

Moje sposoby na konflikty

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje prawa

PSOUU, 2016 rok

Moje sposoby na konflikty

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje relacje z ludźmi

PSOUU, 2016 rok

Moje sposoby na konflikty

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje bezpieczeństwo w internecie

PSOUU, 2015 rok

Moje bezpieczeństwo

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje zachowanie

PSOUU, 2015 rok

Moje bezpieczeństwo

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje bezpieczeństwo w internecie

PSOUU, 2015 rok

Mój internet

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Mój internet

PSOUU, 2015 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Mój komputer

PSOUU, 2015 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje wydatki

PSOUU, 2014 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Moje zdrowie

PSOUU, 2014 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

PSOUU, 2014 rok

application/pdf icon plik pdf

Poradnik w tekście łatwym do czytania

PSOUU, 2014 rok

application/pdf icon plik pdf

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Informacja dla Wszystkich

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Nie piszcie nic dla nas bez nas!

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Kształcenie profesjonalistów

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

Antydyskryminacja na co dzień

PSOUU, 2012 rok

Poradnik w tekście łatwym do czytania

PSOUU, 2012 rok

Tomasz Maziarz

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Coraz więcej osób z niepełnosprawnością intelektualna podejmuje z sukcesem aktywność zawodową. Ważne, aby w swoim miejscu pracy byli oni traktowani na równi z innymi pracownikami – we wszystkich aspektach, również w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Takie podejście stawia nowe wyzwania nie tylko przed pracodawcami, ale również przed trenerami pracy, doradcami zawodowymi i innymi specjalistami, którzy wspierają niepełnosprawnych pracowników.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności w komunikowaniu się, stad konieczne jest rozpoznanie ich potrzeb informacyjnych i szkoleniowych a w konsekwencji dostosowanie formy i treści przekazu. Niniejsza publikacja jest próbą zebrania i przekazania w sposób łatwy najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 
Mariusz Mituś
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

PSOUU 2009

Tomasz Leszczyński

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia – pierwsza pomoc

Broszura ta, zawiera informacje, które pomogą Ci zachować się prawidłowo w niektórych trudnych sytuacjach.
Zasady tu zawarte, kierowane są do wszystkich osób dbających o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
Tomasz Leszczyński
 

Autor publikacji jest pedagogiem, ratownikiem medycznym i wodnym. Zajmuje się ratownictwem medycznym – z zamiłowania – od 14. lat. Pracuje jako instruktor ratownictwa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w rożnych miastach Polski.
Jest czynnym alpinistą; kocha morskie sztormy i górskie survivalowe wyprawy.

PSOUU 2009

 

Monika Zima, Obowiązki obywatela z niepełnosprawnoscia intelektualna – kształcenie obywatelskie

W tej broszurze znajdziesz informacje o tym, kto to jest obywatel i jakie ma obowiązki wobec pastwa. Dowiesz się, czy osoby z niepełnosprawnością intelektualna maja obowiązki wobec pastwa oraz gdzie są one zapisane. Bardzo dużo osób niepełnosprawnych wie, że każdy człowiek ma takie same prawa, ponieważ wszyscy są wobec prawa równi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualna wiedza, że mają prawo decydować o swoim życiu, uczestniczyć w życiu społecznym: rodzinnym, zawodowym, publicznym i politycznym. Niestety, niewiele osób wie, że oprócz praw, każdy obywatel ma również obowiązki. Bardzo ważne jest to, że obywatele powinni spełniać swoje obowiązki.
Monika Zima

Autorka jest prawniczką, ukończyła aplikację sądową, przygotowała rozprawę doktorską na temat konstytucyjnych aspektów ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz popularyzacji praw człowieka w odniesieniu do osób narażonych na dyskryminację. Współtworzyła program edukacji obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prowadzi szkolenia self-adwokatów w tym zakresie.

PSOUU 2009

Monika Zima

Obywatel z niepełnosprawnością intelektualną w życiu publicznym – procedury w instytucjach użyteczności publicznej

Każdy obywatel powinien działać na rzecz swojego państwa tak, aby wszystkim ludziom żyło się lepiej. Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną może brać udział w życiu publicznym i działać z innymi obywatelami dla dobra Polski i polskich obywateli.
W tej broszurze znajdziesz informacje o tym, co to jest życie publiczne i co zrobić, by brać w nim udział. Dowiesz się do czego służy dowód osobisty, co to jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza i jak załozyć stowarzyszenie.
Monika Zima

Autorka jest prawniczką, ukończyła aplikację sądową, przygotowała rozprawę doktorską na temat konstytucyjnych aspektów ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz popularyzacji praw człowieka w odniesieniu do osób narażonych na dyskryminację. Współtworzyła program edukacji obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prowadzi szkolenia self-adwokatów w tym zakresie.


Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego Inclusion Europe opracowało broszurkę w języku łatwym do czytania, która może ułatwić dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną udział w głosowaniu. Publikacja zachęca instruktorów, rodziców, osoby wspierające do wspólnego z osobami niepełnosprawnymi udziału w wyborach!

"Jestem dorosły. Chcę tak żyć", Dorota Tłoczkowska


Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa


Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną


Walka z dyskryminacją w Europie

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu

Polska weresja publikacji wydanej przez Inclusion Europe.

Psouu 2006 r


Porozmawiajmy z ludźmi - ruch self-adwokatów w Warszawie


Masz prawo do...

Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Polska wersja publikacji, wydanej przez Inclusion Europe, której częśc jest w tekście łatwym do czytania.

PSOUU 2006

 

Wiem co chcę!
Kupuję to co chcę!

PSOUU 2006


Co to jest Unia Europejska?