Kwartalnik "Społeczeństwo dla wszystkich"

W tym miejscu umieszczone są numery "Społeczeństwa dla Wszystkich" wydane w dwóch ostatnich latach kalendarzowych. Pozostałe numery można znaleźć w archiwum.

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - czerwiec 2016

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Marzec 2016

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Grudzień 2015

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Wrzesień 2015

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Czerwiec 2015

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Marzec 2015

Wiosenny numer kwartalnika w 2015 roku otwieramy
bolesnym dla nas tematem – wspomnieniem o Monice Kastory−
Bronowskiej, wieloletniej pracowniczce PSOUU, dyrektorce Ośrod−
ka Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego.
Najobszerniejszą część marcowego wydania zajmują dwa
artykuły skierowane głównie do kadry placówek prowadzonych
przez Stowarzyszenie, a związane wspólnym tematem, którym
jest superwizja.
Szeroko opisywany w poprzednich edycjach kwartalnika
problem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną uzupełniamy w bieżącym numerze o analizę uchwalonych w ubiegłym roku zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Grudzień 2014

Ostatni w tym roku, grudniowy numer kwartalnika skłania do podsumowania roku i tego, co − pomimo problemów − wspólnie udało się zrobić dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Upływający rok obfitował w wiele wydarzeń, które dawały szansę na pozytywne zmiany w otaczającym nas świecie.

 

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Wrzesień 2014

Wrześniowy numer „Społeczeństwa dla Wszystkich” w roku 2014 otwiera artykuł dr Moniki Zimy−Parjaszewskiej, będący swoistym kalendarium działań związanych z obowiązywaniem w Polsce postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

application/pdf icon plik pdf

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Czerwiec 2014

W oddawanym do Państwa rąk numerze „Społeczeństwa dla Wszystkich” najwięcej miejsca poświęci− liśmy tym razem artykułom mówiącym o efektach i pro− blemach współpracy profesjonalistów z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną.

application/pdf icon plik pdf

okładka

„Społeczeństwo dla Wszystkich”  - Marzec 2014

 

application/pdf icon plik pdf