Zrealizowane filmy

"Jestem potrzebny" - film powstały w ramach Projektu systemowego

rok prod. 2010

(tylko zamówienia)

Film "Zainteresowania, zamiłowania, pasje"

rok prod. 2010
(tylko zamówienia)

Film "Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu"

Film został zrealizowany w 2008 roku przy pomocy i współpracy Joanny Janochy z Koła PSOUU w Krośnie i Barbary Famielec z Koła PSOUU w Rymanowie. Film prezentuje działania różnorodnych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowujące je do większej samodzielności, zaradności życiowej i niezależności.

rok prod. 2008

(tylko zamówienia)

Film "Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną we Francji"

Film informacyjno-szkoleniowy.
Film został zrealizowany w 2006 roku i prezentuje przykłady pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną we francuskich Ośrodkach Pomocy przez Pracę (CAT). Ośrodki te działają na zasadach podobnych do polskich zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i prowadzone są przez Departamentalne Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w departamencie Corrèze. Stowarzyszenie to było partnerem PSOUU  w projekcie realizowanym przez Zarząd Główny "Polska koncepcja zatrudniania osób  z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o doświadczenia francuskie". Wyjazd szkoleniowy 20-osobowej grupy profesjonalistów z PSOUU do Francji był finansowany w całości z Programu Leonardo da Vinci .

rok prod. 2008

(tylko zamówienia)

Film "Praktyki zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną na Dolnym Śląsku"

Film informacyjno-szkoleniowy  zrealizowany w 2006 roku we współpracy z członkami i pracownikami dolnośląskich Kół i placówek PSOUU: Danuty Żmijowskiej z Jeleniej Góry, Jadwigi Paligi i Grażyny Prusisz z Głogowa, Iwony Sztendel i Doroty Staniszewskiej z Wałbrzycha oraz Jowity Klusik z Świdnicy.

rok prod. 2008

(tylko zamówienia)

Polska wersja płyty multimedialnej wydanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego (WASE).

rok prod. 2006

Rodzaje stanowisk pracy i organizacja pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w ZAZ w Kołobrzegu i Rymanowie

rok prod. 2004/2005 (film wykonano w 2004 r., a powielono w 2006 r.)

Zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku (przykłady Rybnik i Kołobrzeg)

rok prod. 2004/2005 (film wykonano w 2004 r., a powielono w 2005 r.

"Centralna Kuchnia"

rok prod. 2006

Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku w Niemczech. Jest to  polska wersja filmu wykonanego przez organizację promująca zatrudnienie wspomagane  "HAMBURGER  ARBEITASSISTENZ".

rok prod. 2006

Praktyki zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedsiębiorstwach w Warszawie

rok prod. 2005/2006 (film wykonano w 2005 r a powielono w 2006 r.)

"Nasz Dom"

rok prod. 2006

Wszystkie filmy na kasetach VHS powstały przed rokiem 2004. W tej chwili nakład powoli wyczerpuje się.