Publikacje prawne

Sprawni w prawie Zeszyt nr 1
Łukasz Guza
Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 2
Łukasz Guza
Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 3
Łukasz Guza, Jarosław Kamiński
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 4
Jarosław Kamiński
Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Jarosław Kamiński
Sprawni w prawie, Zeszyt nr 5
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 6
Jarosław Kamiński
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prawie Unii Europejskiej

Sprawni w prawie Zeszyt nr 7
Jarosław Kamiński
Korzyści i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 8
Jarosław Kamiński
Sytuacja prawna rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 9
Jarosław Kamiński
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemach prawnych wybranych państw świata

Sprawni w prawie Zeszyt nr 10−11
Izabela Raboń
Świadczenia rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Zeszyt nr 12
Adresy placówek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych

Monika Zima
Sprawni w prawie Zeszyt nr 13/14
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w prawie spadkowym

Monika Zima
Sprawni w prawie Zeszyt nr 15
Władza rodzicielska a osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima
Sprawni w prawie Zeszyt nr 16
Dobra osobiste osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich ochrona

Monika Zima
Sprawni w prawie Zeszyt nr 17
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym

Marcin Tyrcz
Sprawni w prawie Zeszyt nr 18
Orzekanie o niepełnosprawności – regulacje prawne

Monika Zima
Sprawni w prawie Zeszyt nr 19/20
Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Sprawni w prawie Biuletyn nr 1
Informacje prawne dotyczące funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Sprawni w prawie Biuletyn nr 2

Informacje prawne dotyczące funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Michał Orzechowski
Vademecum Prawa

Prawo wewnętrzne Stowarzyszenia

Jarosław Kamiński
Vademecum Prawa

Procedura uzyskania osobowości prawnej