1% podatku na organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty
1% podatku dochodowego.

Twój jeden procent pomoże m.in. finansować rehabilitację i edukację dziecka lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSOUU i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej.

Tu powinny być elementy Flash!

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ WESPRZEĆ STOWARZYSZENIE PRZEKAZUJĄC SWÓJ
1%
PODATKU


BANK PEKAO S.A. W WARSZAWIE

89 1240 5992 1111 0000 4776 7302
KRS 0000162757