Działalnośc Stowarzyszenia obejmuje wiele dziedzin. Staramy się dotrzeć z informacjami o tym do środków masowego przekazu. W tym miejscu zbieramy i przedstawiamy wzmianki o nas, jakie pojawiły się w prasie, w radiu, w internecie.
Prowadzimy także kampanie społeczne w mediach. Informacje o nich można znaleźć tu, pod hasłem "Nasze kampanie".

Jesteśmy też na Youtubie. Zapraszamy do oglądania filmów.