Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 

Zarząd Główny

ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: (022) 848 82 60, 646 03 14
faks: (022) 848 61 62

e-mail: zg @ psouu.org.pl
www.psouu.org.pl

Centralna Komisja Rewizyjna

ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: (022) 848 82 60, 646 03 14
faks: (022) 848 61 62
e-mail: ckr @ psouu.org.pl

Barbara Abramowska
Dyrektor Biura Zarządu Głównego
e-mail: barbara. abramowska @ psouu.org.pl
 

Numer konta bankowego (także do wpłaty składek członkowskich): 
PeKaO SA
74 1240 5963 1111 0010 3069 5978

 

Administrator strony www webmaster @ psouu.org.pl