grudzień 2015

Pracownia komputerowa – bezpieczne miejsce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Projekt SafeLabs

logo projektuOsoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się coraz mniej wykluczone cyfrowo. Niemała zasługa w tym działań w ramach wszelkich projektów europejskich. Jednakże ten rozwój niesie ze sobą kilka nowych problemów – problemów związanych z bezpieczeństwem. I nie chodzi tylko o bezpieczeństwo w internecie. Również pojawiają się problemy bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania w pracowniach komputerowych.

Bezpłatna pomoc i wsparcie dla obywateli - 12 grudnia w Senacie

12 grudnia 2015 r. w Senacie z okazji Dnia Praw Człowieka obywatele będą mogli uzyskać dostęp do bezpłatnej informacji prawnej i pomocowej od 20 instytucji i organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem informacji i świadczeniem pomocy różny grupom społecznym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizatorami tego wydarzenia są Kancelaria Senatu i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.