październik 2015

Zaproszenie na XXXIX Sympozjum Naukowe PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
oraz
Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną

zapraszają do udziału w

 XXXIX Sympozjum Naukowym

pt. „Nowe technologie Informacyjno-komunikacyjne
w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną”

20 listopada 2015 r. (piątek), w godz. 10:00-16:00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Aula B
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Nowa nazwa Stowarzyszenia

W sobotę, 19 września 2015 roku w Warszawie, najwyższa władza naszego Stowarzyszenia, Zgromadzenie Elektorów podjęło historyczną uchwałę dotyczącą zmiany nazwy na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ku nowym wzorom dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa, 21 – 22 października 2015, Gdańsk

Z prawdziwą przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o kolejnej już ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku.

Tegoroczna konferencja jest jednym z elementów obchodów 20–lecia istnienia i działalności naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Tym razem zajmiemy się tematem dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną.