wrzesień 2015

Uroczystość odznaczenia Medalem Stowarzyszenia „Fideliter et Constanter” prof. Ireny Lipowicz

medal Przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Elektorów, 19 września odbyła się wyjątkowa uroczystość odznaczenia Medalem Stowarzyszenia „Fideliter et Constanter” prof. Ireny Lipowicz, która kilka dni wcześniej zakończyła pełnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Laudację na rzecz Pani Profesor wygłosiła wiceprezeska Zarządu Głównego dr Monika Zima-Parjaszewska, która pełni również funkcję współprzewodniczącej Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, powołanej przez prof. Lipowicz w 2011 roku.

Nowy numer "Społeczeństwa dla Wszystkich"


Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” zamieszczonego w zakładce „Publikacje”
 

Dialog z Panem Prezydentem w sprawie Konwencji

18 września br. przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami przekazali na ręce Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta - Pani Grażyny Wereszczyńskiej, list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący realizacji w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. List podpisany jest przez 130 organizacji pozarządowych działających na rzecz ponad miliona osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także przez ich członków oraz przedstawicieli nauki.

XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak- Kamysz ,,Tylko skrzydła mi dajcie rozwinąć…”

Informujemy, że w dniach 9-11 września 2015 roku w nadmorskiej malowniczej miejscowości Łazy, w Centrum Wypoczynkowo- Konferencyjnym Solaris, odbędą się XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. Warsztaty są imprezą cyklicznie organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Koszalinie, które stanowią kontynuację działań realizowanych w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych.

Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym miejscu - ogólnopolska konferencja Self – Adwokatów

Regionalna Organizacja Self – Adwokatów działająca przy Kole PSOUU w Jarosławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję dla self – adwokatów pn. „Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym miejscu”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2015 roku w Jarosławiu w Domu Samodzielności przy ul. Wilsona 6b.