Publikacje i plany wydawnicze PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, dzięki dofinansowaniu projektu „Wiedza dla Integracji” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 13 na realizację zadań zlecanych, w roku 2015 będzie kontynuować działalność wydawniczą, polegającą m.in. na opracowywaniu i przygotowaniu tekstów łatwych do czytania i zrozumienia, umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną łatwiejszy dostęp do wiedzy i informacji.