wrzesień 2014

Pan Mariusz Mituś w Komitecie Sterująco-Monitorującym Programu FIO

Mariusz Mituś9 września 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 pana Mariusza Mitusia, Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu. 

Serdecznie gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że dzięki obecności członka PSOUU w Komitecie, potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną będą lepiej słyszane przez Ministerstwo, a poprzez realizację projektów - lepiej rozwiązywane w całej Polsce.

 

Zapraszamy na konferencję „Włączenie w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę” która odbędzie się 16 września 2014 roku od godz. 10, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4.

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

zaprasza na konferencję

„Włączenie w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę”

która odbędzie się 16 września 2014 roku od godz. 10, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4.

Publikacje i plany wydawnicze

 Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 13 na realizację zadań zlecanych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w latach 2014-2017 będzie kontynuować działalność wydawniczą, polegającą m.in. na opracowywaniu i przygotowywaniu tekstów łatwych do czytania i rozumienia, umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację projektu wydawniczego pt. „Wiedza dla Integracji”, który przewiduje kontynuowanie wydawania kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” oraz publikacji zwartych dla rodziców, opiekunów, profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych problemem niepełnosprawności intelektualnej.