kwiecień 2014

Apel do Premiera

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym apeluje o jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem systemu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.