PSOUU Koło w Cieszynie zdobyło tytuł „Ekoinspiracji 2013” za projekt „Ekozofia Niepełnosprawnych”

 PSOUU Koło w Cieszynie zdobyło tytuł „Ekoinspiracji 2013” za projekt „Ekozofia Niepełnosprawnych” – tytuł ten przyznała Rada Plebiscytowa – w skład której wchodzili m. in. reprezentanci Mecenasów Programu „Odpowiedzialnie z Naturą” (PwC, Green Cross Poland), eksperci i przedstawiciele redakcji miesięcznika „Ekologia i Rynek” i ekorynek.com.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym poszukuje osób do przeprowadzenia wywiadów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

logo projektu Stop przemocyZarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w listopadzie 2013 r. rozpoczął realizację projektu „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt "Stop Przemocy"

Przypominamy o prowadzonym projekcie "STOP PRZEMOCY"

Niestety, wciąż mało wiadomo na temat zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie przewidziane w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.