styczeń 2014

„Społeczeństwo dla Wszystkich”

To tytuł czasopisma wydawanego od 1998 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) adresowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, profesjonalistów pracujących, na co dzień z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności, studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego było możliwe wydanie w 2013 roku drugiego numeru czasopisma (2/2013).

Kontynuacja świetlicy rewalidacyjno - rehabilitacyjnej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach przy wsparciu Urzędu Miasta Żory realizuje zadanie publiczne na rzecz społeczności miasta Żory w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -  "Brakujące ogniwo w Systemie - Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia".

Rząd przyznał dotacje na budowę OREW i OWI w Żorach

W poniedziałek, 20.01.2014r. w siedzibie żorskiego koła PSOUU  wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Pan senator Adam Zdziebło, osobiście poinformował Zarząd oraz zebranych dziennikarzy, o wyasygnowaniu 5,5 mln zł z rezerwy budżetowej państwa na budowę nowoczesnego gmachu dla Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Świetlicy Rrewalidacyjno-Rehabilitacyjnej, które to placówki Stowarzyszenie prowadzi w starych i ciasnych budynkach przy ulicy Piastów Górnośląskich w Żorach.

Ekoinspiracja - głosuj i wygrywaj!

EkoinspiracjaCzy współpraca między Uniwersytetem Śląskim a Stowarzyszeniem może liczyć na wyróżnienie? Liczymy, że tak. Miesięcznik „Ekologia i Rynek” ogłosił plebiscyt „Ekoinspiracja”, którego celem jest promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu i nagłaśnianie pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Stąd też międzynarodowa konferencja „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji” zorganizowana wespół z cieszyńskim Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została nominowana do „Ekoinspiracji 2013” w dziedzinie „Partnerstwo”.

Projekty SPINe i SoVo wybrane jako przykłady dobrych praktyk

Dwa projekty realizowane w ZG PSOUU:
SPINe - Special Peope in Need for e-World finansowany z programu Leonardo da Vinci Long Life Learning
oraz
SoVo - Sounds and Voices finansowany z programu Grundtvig Long Life Learning
zostały wybrane przez Narodową Agencję Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest instytucją pośredniczącą programów europejskich, jako przykłady dobrych praktyk.

Projekt SoVo laureatem konkursu EDUInspiracje

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostało laureatem konkursu EDUInspiracje 2013 w kategorii instytucjonalnej programu Grundtvig - za projekt SoVo – Sounds and Voices.