listopad 2013

Badanie zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w listopadzie br. rozpoczęło realizację pilotażowego badania dotyczącego przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” potrwa do końca 2014 roku. W badaniu weźmie udział 90 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Mazowsza.

„Terapia bez granic”

Zakończyliśmy właśnie realizację projektu pod nazwą „Terapia bez granic”. Powstał on dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Rybnika, członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku. Za co serdecznie dziękujemy.

W służbie państwu i społeczeństwu

Z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada 2013 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom najbardziej zasłużonym „w służbie państwu i społeczeństwu”.

 

 

Projekt "Stop Przemocy"

Niestety, wciąż mało wiadomo na temat zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie przewidziane w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” pozwoli na wstępną diagnozę tego zjawiska. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „O projekcie”.

XXXVII Sympozjum Naukowe

 Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wspólnie z
Polskim Zespołem do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną, któremu przewodniczy
prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz organizują XXXVII Sympozjum Naukowe
„Ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną a badania naukowe i praktyka społeczna - koegzystencja czy współpraca?”