październik 2013

50-lecie PSOUU – Życzenia od Marszałek Sejmu RP

 Włączeni w Życie„(…) Wraz z gratulacjami kieruję pod Państwa adresem słowa uznania i wdzięczności. Pragnę podziękować za wieloletnią aktywność, wytrwałość i podejmowanie wciąż nowych wyzwań (…)” – napisała w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU - Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ

 

50-lecie PSOUU – Życzenia od Wicemarszałka Sejmu RP

Włączeni w Życie „(…) Działalność PSOUU to przykład na to, że nie istnieją bariery ludzkiej sprawności, a jeśli istnieją, to świadomość wzajemnego wsparcia i wzajemnych relacji społecznych oraz edukacyjnych, pozwala przełamywać sztucznie stworzone przeszkody i wyjść poza schemat myślenia (…) – napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ 

50-lecie PSOUU Życzenia od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Włączeni w Życie „(…) Jubileusz 50-lecia jest świadectwem wielkiej aktywności i wytężonej pracy oraz okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci. Cóż może być większą motywacją, aniżeli szczęście i uśmiech osób, które dzięki Państwa pomocy mają możliwość aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i realizować swoje pasje i umiejętności (…)” – napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ

50-lecie PSOUU Życzenia od PFRON – Oddział Pomorski

„(…) Dzięki Państwa wieloletniej działalności dzieci i młodzież jak również dorosłe osoby niepełnosprawne w setkach placówek działających na terenie całego kraju prowadzonych przez Państwa stowarzyszenie mają szerokie możliwości uczestniczenia w edukacji, rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Jestem pewien, że organizowane przez PSOUU zajęcia (…) mają ogromny wpływ na (…) włączanie ich do aktywnego życia społecznego (…)” – napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ

50-lecie PSOUU Życzenia od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 „(…) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest niestrudzonym rzecznikiem praw osób niepełnosprawnych, inicjatorem wielu rozwiązań prawnych, realizatorem wielu innowacyjnych przedsięwzięć skierowanych do osób z upośledzeniem umysłowym i podejmowanych dla ich dobra (…)” - napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ

50-lecie PSOUU Życzenia od Olimpiad Specjalnych Polska

 „(…) Owoców działalności Waszej szacownej Instytucji, tak potrzebnej i aktywnej w swojej działalności na rzecz środowiska, nie sposób nie docenić. Jesteśmy przekonani, że działalność Waszego Stowarzyszenia w istotny sposób wpłynęła pod każdym względem na poprawę sytuacji osób  niepełnosprawnych w Polsce (…)” – napisali w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Katarzyna Frank-Niemczycka, Prezes Olimpiad Specjalnych Polska oraz Bogusław Gałązka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska.  

 

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ

50-lecie PSOUU Życzenia od Polskiego Związku Niewidomych

 „(…) Ufam, że potencjał tkwiący w działaczach i pracownikach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pozwoli zrealizować najśmielsze plany i zamierzenia” -  napisała w liście gratulacyjnym skierowanym do Zarządu Głównego PSOUU – Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. 

 

Pełna wersja listu dostępna jest TUTAJ 

Nasza filmowa historia

 Włączeni w Życie25 października 2013r., podczas Gali „WŁĄCZENI W ŻYCIE” – Gali Jubileuszu 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) odbyła się pierwsza publiczna prezentacja filmu dokumentalnego pt. „WŁĄCZENI W ŻYCIE” – upamiętniającego półwieczny dorobek Stowarzyszenia w walce o godne miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim społeczeństwie. 

„Co by było, gdyby nie było internetu?”

Włączeni w Życie Tak brzmi tytuł specjalnej audycji radiowej, której premiera odbyła się 25 października 2013r., podczas Gali „WŁĄCZENI W ŻYCIE” – Gali Jubileuszu 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

Monety jubileuszowe PSOUU – już są!

 24 października 2013r., Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające 50-lecie działalności Polskiego Stowarzy­szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.