sierpień 2013

Marszałek wspiera „WŁĄCZONYCH W ŻYCIE”

 Miło nam poinformować, iż Patronat Honorowy nad Kampanią Informacyjną „WŁĄCZENI W ŻYCIE” objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. Po pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT) – numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc.

Nowelizacja Kodeksu pracy.

 Dziś wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. Zgodnie z art. 129 § 2 Kp w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Do Kodeksu pracy wprowadzono też przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia opłacanie z budżetu państwa składek za osoby nieubezpieczone, przedsiębiorców, zleceniobiorców i rolników przez okres do trzech lat sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem.

„WŁĄCZENI W ŻYCIE”

 „WŁĄCZENI W ŻYCIE” to tytuł nowatorskiej kampanii informacyjnej, której pomysłodawcą i realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.