Jarosław na rzecz rozwoju ZAZ

Jarosław na rzecz rozwoju ZAZPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu zaprasza do obejrzenia reportaży zrealizowanych przez dziennikarzy TVP Rzeszów – Barbarę Pawlak i Pawła Teichmana, a dokumentujących udział organizatorów i pracowników podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej w niemieckich warsztatach dla osób z niepełnosprawnością.
 

Liderzy – największym kapitałem PSOUU

     
Inkubator Logo
 „PSOUU inkubatorem kapitału społecznego” to nazwa nowego projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w partnerstwie z Kołem PSOUU w Krośnie oraz Inclusion Europe. Projekt  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ekozofia w Cieszynie

 Czym jest ekozofia? Jak wykorzystać środowisko naturalne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną? Czy biobudownictwo może wpłynąć pozytywnie na zdrowie fizyczne? Na te i wiele innych pytań odpowiadają naukowcy i praktycy w książce pt. „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.06.2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym.

Poznański Piknik Rodzinny na 50-lecie PSOUU

 15.06.2013r., w Poznaniu, w Parku Wilsona przy Palmiarni odbył się Piknik Rodzinny uświetniający obchody tegorocznego Jubileuszu 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W imprezie wzięło udział około 300 osób – niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia i ich opiekunów oraz mieszkańców Poznania.

Apel o równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości

O zapewnienie pełnego i skutecznego dostępu osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości - m.in. o powoływanie w postępowaniach sądowych z udziałem takich osób biegłych, psychologów i pedagogów specjalnych posiadających doświadczenie w pracy z nimi oraz o umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną odbywania kary pozbawienia wolności poza więzieniami, w specjalistycznych placówkach – zaapelowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w liście otwartym skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Marka Biernackiego.