czerwuec 2009

Program dla niepełnosprawnych - "Wspinanie bez barier"

Centrum Wspinania VERTIGO stworzyło projekt 'Wspinanie bez barier' aby dać możliwość poznania smaku wspinania tym ludziom, którym życie stawia na co dzień wiele ograniczeń. Głównym celem projektu jest zaszczepienie w nich radości i poczucia mocy.
Wspinanie z powodzeniem wykorzystywane jest do rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych a także w resocjalizacji i pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, osobami borykającymi się z problemem alkoholowym czy narkomanią.

Postrzeganie osób upośledzonych umysłowo przez społeczeństwo polskie - wyniki badań

W 2008 roku, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pani profesor Dominika Maison przeprowadziła badania postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo polskie. Następstwem badań był pomysł i organizacja kampanii "Niepełnosprawni mogą Cię zarazić, ale tylko radością". Po kampanii przeprowadzono badania ewaluacyjne.

Międzynarodowa Konferencja "Europa w Akcji"

W dniach 23-27.06.2009 odbędzie się w Finlandii międzynarodowa konferencja "Europa w Akcji".

http://www.kvtl.fi/mylife/en/welcome

Konferencja ta skupia Self Adwokatów z całej Europy.

Międzynarodowa Konferencja "Europa w Akcji"

W dniach 23-27.06.2009 odbędzie się w Finlandii międzynarodowa konferencja "Europa w Akcji".

http://www.kvtl.fi/mylife/en/welcome

Konferencja ta skupia Self Adwokatów z całej Europy.

Nowe ogłoszednie o zamówieniu publicznym

W dziale PSOUU/Zamówienia publiczne pojawiło się nowe ogłoszenie o przedtargu.
Tu można zapoznać się z jego treścią.