grudzień 2008

Prezentacje self-adwokatów

PATRYK OSTROWSKI
z Kędzierzyna-Koźla

swoją prezentację przedstawił w pierwszym dniu Konferencji 10 maja podczas obrad grupy warsztatowej "Self-adwokaci decydują sami za siebie". Moderatorem był David Towell z Wielkiej Brytanii.

Adam Komierzyński - "Nauka w las nie idzie"

Mam na imię Adam. Jestem uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU w Lublinie.
      Wraz z moją koleżanką z Warsztatów byliśmy na szkoleniu self-adwokatów. Mimo, że od czasu ukończenia szkolenia minęło trochę czasu ciągle wracam myślami do tych spotkań. Lubię przeglądać materiały, które otrzymaliśmy na szkoleniu. Po tym szkoleniu poczułem się bardziej pewny siebie a spotkanie z panią poseł Marią Nowak, którego się po prostu bałem, było dla mnie pouczające.

Anna Nogły i Rafał Nowak - "Wspomnienia ze szkoleń..."

           Jesteśmy self–adwokatami z Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 z Rybnika i pragniemy się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z przebytych szkoleń. Jednym z nich był cykl spotkań w Łucznicy. Nauczyliśmy się tam, jakie prawa i obowiązki ma osoba niepełnosprawna. Dowiedzieliśmy się, co to jest konstytucja, jak działają sądy, rozmawialiśmy z ważnymi osobami, uczyliśmy się jak występować publicznie.

Więcej niż zazwyczaj oczekujemy

WIĘCEJ NIŻ ZAZWYCZAJ OCZEKUJEMY
Szkolenie self–adwokatów

      Szkolenie self–adwokatów (rzeczników własnych praw) trwa około roku.
      Program zajęć obejmuje:

Co mogę zrobić dla innych i świata?

CO MOGĘ ZROBIĆ DLA INNYCH I ŚWIATA?
Przygotowanie self–adwokatów (rzeczników własnych praw) do udziału i wystąpień
na konferencji „Europa w Akcji 2007”

Kosmiczna Energia

 Od 3. do 6. września 2006 odbywały się czwarte warsztaty kończące europejski projekt stowarzyszenia „Inclusion Europe” pt. „Mainstreaming Mental Disability Policy” (Wpływanie na właściwą politykę dotyczącą niepełnosprawności mentalnej). W projekcie uczestniczyło 8 państw Unii Europejskiej, z Europy Środkowej i Wschodniej: Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja, Słowenia i Polska. Z każdego kraju wyznaczono eksperta krajowego - osobę niepełnosprawną intelektualnie i osobę ją wspierającą.

Nowe głosy

„NOWE GŁOSY: SELF-ADWOKATURA WEDŁUG LUDZI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

to książka napisana, opracowana i wydana (w 1996 roku) przez Gunnara Dybwada i Hanka Bersaniego Juniora, zawierająca historię ruchu self-adwokackiego na świecie. Oprócz opisów faktów i działań, które doprowadziły do powstania tego ruchu, zawiera przede wszystkim niezwykle cenne wypowiedzi samych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Co to jest self-adwokatura?

Self-adwokatura (self-advocacy) to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.