Ukonstytuowały się władze PSONI!

W piątek 24 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego, wybranego przez Elektorów PSONI dwa tygodnie temu na kadencję 2016 – 2020. Podczas posiedzenia m.in. wybrano Prezydium Zarządu w następującym składzie:

  • dr Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska
  • Joanna Janocha, Wiceprezes
  • Mariusz Mituś, Wiceprezes
  • Barbara Szczeglik, Wiceprezes
  • Mariusz Bojarowski, Skarbnik
  • dr Radosław Piotrowicz, Sekretarz.

W posiedzeniu wzięła udział gościnnie Prezes Honorowa PSONI Krystyna Mrugalska, która poprzez swoje wystąpienie o dokonaniach Stowarzyszenia i wyzwaniach na najbliższą przyszłość, wprowadziła Zarząd Główny do dyskusji na temat kierunków dalszego działania Stowarzyszenia.  

Fot. Prezydium ZG PSONI

Od lewej: Sekretarz - dr Radosław Piotrowicz, Skarbnik - Mariusz Bojarowski, Wiceprezes - Barbara Szczeglik, Prezes Honorowa Krystyna Mrugalska, Prezeska - dr Monika Zima-Parjaszewska, Wiceprezes - Mariusz Mituś, Wiceprezes - Joanna Janocha